Ισολογισμός για το έτος 2014

Ο ισολογισμός για το έτος 2014